KODUKORD 2024-02-09T11:49:19+00:00

KODUKORD!

Hoovis ja ka külateedel palume sõita rahulikult!
Kogu territoorium on ümbritsetud ELEKTRIKARJUSEGA. Palume traate mitte puutuda!
Palume käituda loomade vastu lugupidavalt.
Ei tohi loomi ega linde taga ajada, sikutada, tõmmata, lükata, pigistada ega muul moel kiusata!!!
NB: Lapsevanem vastutab lapse käitumise eest ja jälgib ohutusnõuete täitmist kogu külastuse jooksul!
Hobuste aedikusse on KEELATUD minna – ei tohi end ega teisi ohtu seada!
Seikluspargis asuvate atraktsioonide kasutamine toimub vaid lapsevanema järelvalve all ja vastutusel!
NB! Seikluspark piirneb jõega!
Palume talu territooriumi ja vara suhtes käituda heaperemehelikult!
Lõhutud inventarist palume koheselt teatada ja leppida kokku vara kompenseerimine!
Palume prügi panna sobilikku prügikasti !
Palume kõigil külastajatel riietuda vastavalt ilmastikule ja arvestada asjaoluga, et viibite maal.
Seppami Talu ei vastuta loomade poolt territooriumil tekitatud materiaalse ega füüsilise kahju eest.

RANGELT KEELATUD:

Sisenemine oma koduloomaga!
Alkoholi tarbimine, sh sisenemine alkoholijoobes!
Luba küsimata loomade/lindude toitmine!
Prügi maha viskamine!
Omavoliline lõkke/tule tegemine
Pea meeles, et siin oled alati valvsa pilgu all! 😉
Enne talu külastust tutvu infostendilt ja kodulehelt leitavate kodukorra reeglitega. Talu territooriumile sisenemist loetakse reeglitega nõustumiseks.